Překladatelka a tlumočnice jazyka švédského


Pokud hledáte kvalitní a rychlé překladatelské nebo tlumočnické služby ve švédském jazyce, pak jste na těchto stránkách správně. Mám zkušenosti s překlady právních, technických, ekonomických i jiných odborných textů. Provádím nejen běžné překlady a konsekutivní tlumočení, ale i překlady a tlumočení se soudním ověřením. Velký důraz kladu na včasnost, jazykovou a odbornou správnost překladů. Podle přání zákazníka jsem schopna zpracovat překlady ve všech běžných datových formátech (Excel, Word, PDF, …), a to i při zachování grafického rozložení původního textu.

VÍCE ZDE

Překlady ze a do švédského jazyka i se soudním ověřením


Nabízím profesionální překladatelské služby, včetně soudního ověření, ze a do švédského jazyka v řadě oborů (např. ekonomie, telekomunikace, obchod, právo). Mezi další nabízené služby patří jazyková nebo stylistická korekce překladů, jazyková lokalizace webových stránek, grafická úprava cílového textu, zpracování překladů ve všech běžných datových formátech.

Ceník překladů (základní ceny):
  • překlad bez ověření - 440 Kč za 1 normostranu (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer)
  • ověřený překlad - 600 Kč za 1 NS,
  • překlad z angličtiny do švédštiny - 700 Kč za 1 NS (vybrané obory).

Příplatky k ceně:
    Ve speciálních případech dle povahy zakázky, např. v případě velmi krátkého termínu (dle kapacitních možností), nutnosti náročných grafických úprav, velmi špatně čitelného zdrojového textu apod.

    KONTAKTY

Konsekutivní a soudní tlumočení


Nabízím běžné konsekutivní či doprovodné tlumočení, ale i tzv. soudní tlumočení ve smyslu zákona (č. 361967 Sb.) a prováděcí vyhlášky Ministerstva spravedlnosti. Soudní tlumočení zahrnuje například tlumočení notářských zápisů, svateb, soudních jednání, závěrečných zkoušek v autoškole apod.

Vzhledem k vysoce individuální povaze tlumočnických zakázek (doprava, nastudování odborné terminologie …) stanovím cenu za tlumočení vždy na základě vámi požadovaných služeb.

KONTAKTY

Kontaktní údaje


Mgr. Renata Kaplická
Havlasova 1035
272 01 Kladno

Mobil: +420 723 079 462
Telefon: +420 312 312 456
E-mail: info@svedstina.eu

Registrace: Magistrát města Kladna, odbor obecní živnostenský úřad / 272 52 Kladno, nám. Starosty Pavla 44
č. j.: OŽ/2799/12/HE / IČ: 76112667