Překladatel a tlumočník z jazyka švédského


Pokud hledáte kvalitní a rychlé překladatelské nebo tlumočnické služby ve švédském jazyce, pak jste na těchto stránkách správně. Mám zkušenosti s překlady právních, technických, ekonomických i jiných odborných textů. Provádím nejen obyčejné překlady a konsekutivní tlumočení, ale i ověřené překlady a soudní tlumočení. Velký důraz kladu na včasnost, jazykovou a odbornou správnost překladů. Podle přání zákazníka jsem schopna zpracovat překlady ve všech běžných datových formátech (Excel, Word, PDF, …), a to i při zachování grafického rozložení původního textu.

VÍCE ZDE

Překlady ze a do švédského jazyka i se soudním ověřením


Nabízím profesionální překladatelské služby, včetně soudního ověření, ze a do švédského jazyka v řadě oborů (např. ekonomie, telekomunikace, obchod, právo). Mezi další nabízené služby patří jazyková nebo stylistická korekce překladů, jazyková lokalizace webových stránek, grafickách úprava cílového textu, zpracování překladů ve všech běžných datových formátech.

Ceník překladů (základní ceny):
  • z češtiny do švédštiny - 380 Kč za NS,
  • ze švédštiny do češtiny - 380 Kč za NS,
  • z češtiny do švédštiny (ověřený překlad) - 430 Kč za NS,
  • ze švédštiny do češtiny (ověřený překlad) - 430 Kč za NS.

Příplatky k ceně (výše příplatku záleží na individuální dohodě):
  • Expresní překlad (dle kapacitních možností).
  • Obtížně čitelný text (např. v případě špatné kvality kopie dokumentu).
  • Náročnou grafickou úpravu (např. rozsáhlé a vysoce strukturované tabulky apod.).

Pro stálé zákazníky a rozsáhlejší překlady nabízím zajímavé slevy. Konečná cena překladu může být také obvlivněna náročností textu a rychlostí vypracování překladu.

KONTAKTY

Konsekutivní a soudní tlumočení


V rámci mé nabídky rozlišuji dva druhy tlumočení:

  • Konsekutivní tlumočení - tlumočník obvykle počká, až řečník vysloví část svých myšlenek, odmlčí se a poskytne tlumočníkovi čas k překladu.
  • Soudní tlumočení - tlumočení se soudním ověřením ve smyslu zákona (č. 361967 Sb.) a prováděcí vyhlášky ministerstva spravedlnosti. Soudní tlumočení zahrnuje například tlumočení notářských zápisů, svateb, soudních jednání, závěrečných zkoušek v autoškole apod.

Vzhledem k vysoce individuální povaze tlumočnických zakázek (doprava, nastudování odborné terminologie, …) připravím cenu za tlumočení přímo na míru vašim přáním a požadavkům.

KONTAKTY

Kontaktní údaje


Mgr. Renata Kaplická
Havlasova 1035
272 01 Kladno

Mobil: +420 723 079 462
Telefon: +420 312 312 456
Email: info@svedstina.eu

Magistrát města Kladna, odbor obecní živnostenský úřad / 272 52 Kladno, nám. Starosty Pavla 44
č. j.: OŽ/2799/12/HE / IČ: 76112667