PŘEKLADATELKA A TLUMOČNICE JAZYKA ŠVÉDSKÉHO

Pokud hledáte kvalitní a rychlé překladatelské nebo tlumočnické služby ve švédském jazyce, pak jste na těchto stránkách správně. Mám zkušenosti s překlady právních, technických, ekonomických i jiných odborných textů. Provádím nejen běžné překlady a konsekutivní tlumočení, ale i překlady a tlumočení se soudním ověřením. Velký důraz kladu na včasnost, jazykovou a odbornou správnost překladů.

Telefon: +420 723 079 462
Homepage