Tlumočení

Nabízím běžné konsekutivní či doprovodné tlumočení, ale i tzv. soudní tlumočení ve smyslu zákona (č. 36⁄1967 Sb.) a prováděcí vyhlášky Ministerstva spravedlnosti. Soudní tlumočení zahrnuje například tlumočení notářských zápisů, svateb, soudních jednání, závěrečných zkoušek v autoškole apod.

Vzhledem k vysoce individuální povaze tlumočnických zakázek (doprava, nastudování odborné terminologie …) stanovím cenu za tlumočení vždy na základě vámi požadovaných služeb.