Překlady

Překlady ze a do švédského jazyka i se soudním ověřením Nabízím profesionální překladatelské služby, včetně soudního ověření, ze a do švédského jazyka v řadě oborů (např. ekonomie, telekomunikace, obchod, právo). Mezi další nabízené služby patří jazyková nebo stylistická korekce překladů, jazyková lokalizace webových stránek, grafická úprava cílového textu, zpracování překladů ve všech běžných datových formátech.


Ceník překladů (základní ceny)

  • Překlad bez ověření - 500 Kč za 1 normostranu (1 NS je 1 800 znaků včetně mezer).
  • Ověřený překlad - 650 Kč za 1 NS.
  • Překlad z angličtiny do švédštiny - 700 Kč za 1 NS (vybrané obory).

Příplatky k ceně

Ve speciálních případech dle povahy zakázky, např. v případě velmi krátkého termínu (dle kapacitních možností), nutnosti náročných grafických úprav, velmi špatně čitelného zdrojového textu apod.